Muayene Olmak İçin
  • MUAYENE OLMAK İÇİN İZLENECEK YOLLAR

   

  • Merkezimizde hastalarımız "Hekim Seçme Hakkı'na" sahiptirler. İstediği diş hekimini seçen hastalarımızın oral muayenesi yapılarak, uygulanacak olan tedavi belirlenir.Cerrahi girişimler, protez işlemleri ve bu işlemlere ait randevu düzenlemesi seçtiği diş hekimi tarafından yapılarak hastalarımıza bildirilir.

   

  •  HASTALARIN MERKEZİMİZDE TEDAVİ OLABİLMESİ İÇİN YANLARINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:

   SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI, YEŞİLKARTLI HASTALAR İÇİN;

  • Çalışan, Emekliler, Çalışanın eşi, çocukları, annesi, babası için;
   * Nüfus Cüzdanı ( T.C.Kimlik numaralı olacak)
  • Yurtdışı SSK lılar 
   * Yurtdışı SSK lılar SSK Sigorta Müdürlüğünden resmi yazı aldıktan sonra hasta kayıt kabulden işlem yaptırabilirler

   BANKA ve ÖZEL VAKIF Hastaları İçin:
   * Tedavi ücretleri Kurumumuz Tarafından Karşılanacaktır İbareli Sevk Kağıdı ile işlem yaptırabilirler

   GSS KAPSAMINDA OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN : 
   * Üniversitelerinden alacakları Sevk Kağıdı ile işlem yaptırabilirler.

   ER , ERBAŞ VE AİLELERİ İÇİN : 
   * Gss Kaydını Yaptırıp işlemlerini yaptırabilirler.
  • 2 . MUAYENE OLABİLMEK İÇİN İZLEYECEĞİNİZ YOLLAR:

  Seçtiğiniz hekime muayene olabilmek için hasta kayıt birimine giderek kaydınızı yaptırın.
  3. MERKEZİMİZDE DİŞ PROTEZ YAPTIRMAK İSTEYEN HASTALAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
  KATILIM PAYI :
  SGK Sağlık Uygulama Tebliği Sıra No: 6 ve Tebliğ Eki 7 de belirtilen diş protez ücret bedelleri esas alınarak :

  a- SGK EMEKLİLERİ (Emekli Sandığı , SSK , Bağ-Kur emekli ve yakınları) diş protez bedelinin % 10’unu

  b- SGK ÇALIŞANLARI (SSK , Bağ-Kur çalışan ve yakınları);diş protez bedelinin %20’sini 

  c- YEŞİLKART Güvenceli Hastalarımız Diş Protez Bedelinin %20sini katılım payı olarak öderler.

  d- GAZİLER Diş Protezi için katkı payı Ödemezler.